Dane publiczne w strategii

Otwartego Społeczeństwa

Wydarzenia

Obszar kompetencji Instytutu

Poznaj płaszczyznę naszych działań
Badania i rozwój

Realizujemy projekty badawcze, dotyczące budowy i rozwoju otwartego społeczeństwa. Zarówno w ujęciu społecznym i technologicznym. Inicjujemy projekty własne oraz realizujemy zadania powierzone. W obszarze naszych zainteresowań leży informacja publiczna i efektywne sposoby jej ponownego użycia w realizacji zadań publicznych oraz celach komercyjnych.

Analizy i Publikacje

Opracowujemy analizy na potrzeby efektywnych rozwiązań w obszarze budowania wartości dodanej wynikającej z łączenia partycypacji obywatelskiej, ponownego użycia informacji publicznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Dostarczamy rzetelnej wiedzy wypracowując efektywne strategie otwierania danych publicznych.

Konferencje Naukowe

W ramach organizowanych oraz poprzez udział w konferencjach naukowych promujemy wiedzę i rozwiązania oparte o informację publiczną. Poddajemy dyskusji najistotniejsze zagadnienia partycypacji obywatelskiej. Korzystamy przy tym z wiedzy naukowej najlepszych ekspertów z takich uczelni wyższych jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński.

Edukacja i szkolenia

Prowadzimy szkolenia w szczególności nt. zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej z punktu widzenia instytucji publicznej. Z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów korzystają liczne podmioty, między innymi Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Poznaj wyniki naszych badań

Prawo do informacji publicznej w świadomości mieszkańców Szczecina
Czy poziom życia zależy od świadomości prawa do informacji publicznej?

Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowaliśmy pilotażowy projekt pozwalający na postawienie diagnozy społecznej w obszarze świadomości obywatelskiej. Celem badania było zdefiniowanie stanu wiedzy na temat prawa dostępu do informacji publicznej wśród mieszkańców Szczecina oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania. Uzyskane w wyniku analizy rezultaty publikowane są w takim zakresie po raz pierwszy i mimo, że badanie dotyczyło ograniczonej populacji miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego, stanowi istotny wkład w toczącą się debatę na temat poziomu świadomości obywatelskiej Polaków. Przeprowadzona diagnoza społeczna wskazuje, iż kwestia partycypacji w życiu społeczno – obywatelskim sytuuje się na niskim poziomie. Znikome zainteresowanie pozyskaniem informacji publicznej i słaby stan świadomości obywatelskiej mówi o tym, że występuje stan obywatelskiej apatii i deficytu poczucia współtworzenia demokracji, a jeśli ma miejsce w szerszej skali świadczyć może o złej kondycji demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Pobierz raport.

 • 45% najmłodszych respondentów jest nieświadoma

  że prawo do informacji publicznej jest prawem człowieka

 • 65% badanych respondentów nie wie

  jakie rodzaje dokumentów urzędowych stanowią informację publiczną

 • 48% badanych respondentów nie potrafi

  określić czym jest Biuletyn Informacji Publicznej

 • 69% badanych respondentów mylnie uważa

  że wniosek o informację publiczną musi posiadać uzasadnienie

RADA NAUKOWA INSTYTUTU

Poznaj gremium naszych doświadczonych ekspertów

Zespół specjalistów Instytutu

Poznaj grono naszych specjalistów
Jarosław Dębski
finanse, open financial data
Agnieszka Janiak
matryce logiczne, komercjalizacja
Maciej Możejewski
ponowne użycie informacji publicznej
Marta Wojciechowska
implementacja zasad dostępu do IP

Skontaktuj się z nami

Instytut Otwartego Społeczeństwa FBW

ul. Gorkiego 7 - 70-390 Szczecin
tel. +48 918 853 517 faks. +48 918 853 518
web +@+ instytutos.pl