Zaproszenie – Konferencja naukowa – Problemy Społeczeństwa Informacyjnego: “Informacja publiczna czy wykluczenie cyfrowe?”

XVIII konferencja z cyklu:

„Problemy Społeczeństwa Informacyjnego”

Informacja publiczna czy wykluczenie cyfrowe?

Uniwersytet Szczeciński,

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
ul. Mickiewicza 64, sala: Cafe Club (vis a vis wejścia)

09.30  Otwarcie konferencji

09.45 – 11.30 Obrady konferencyjne

Andrzej Feterowski, Prezes TechnoPark Pomerania

Ciemna strona mocy

Marek Dymek, Urząd Miasta Szczecin

Informacja na talerzu – BIP i open data

dr Joanna Papińska-Kacperek, Uniwersytet Łódzki, Łódź

dr Krystyna Polańska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w

wybranych krajach

dr Dominik Rozkrut, Urząd Statystyczny w Szczecinie

Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej

na wiedzy

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.45 Obrady konferencyjne

Krzysztof Kozakowski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Włączenie cyfrowe i przeciwdziałanie wykluczeniu

mgr inż. Maciej Możejewski, Instytut Otwartego Społeczeństwa, Szczecin

Prawo do informacji publicznej w świadomości mieszkańców Szczecina

mgr inż. Justyna Wnuk, Justyna Wnuk – Pryzmat, Szczecin

Wykluczenie cyfrowe seniorów – sposoby eliminacji zjawiska

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.00 Obrady konferencyjne

dr Joanna Papińska-Kacperek, Uniwersytet Łódzki, Łódź

mgr inż. Aleksander Wassilew, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach UE

dr inż. Ireneusz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński

Korzystanie z usług e-administracji, a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach UE

Anna Kozicka, studentka Uniwersytetu Szczecińskiego

GIS w społeczeństwie informacyjnym

14.00    Zakończenie konferencji i obiad

 

Zgłoszenia:

http://infotrendy.eu/psi2015/zgloszenia/

  • 08.03.2015 – zgłoszenie formy uczestnictwa i tytułu publikacji,
  • 22.03.2015 – nadsyłanie artykułu przez osoby zainteresowane publikacją,
  • 05.04.2015 – rejestracja i ostateczny termin dokonania płatności,
  • 08.05.2015 – konferencja.

Publikacja: artykuł (20 – 25 tys. znaków), w języku polskim, szablon edytorski na stronie: wneiz.pl/studiainformatica