Konferencja w Senacie RP “Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”.

DSC3534 16 maja 2016 roku w Senacie RP odbyła się konferencja naukowa “Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili m.in. Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli, który ocenił efektywność działania administracji publicznej w Polsce w świetle kontroli NIK. Prelegentem był również Jerzy Stępniem, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, prorektor Uczelni Łazarskiego, który mówił o aktualnych problemach służby cywilnej. W konferencji udział wziął także Maciej Możejewski, reprezentujący Instytut Otwartego Społeczeństwa.  Jego wystąpienie dotyczyło wyzwań stojących przed samorządem, w kontekście optymalizacji procesów
udostępniania informacji sektora publicznego. Jest to szczególnie istotne, gdyż w czerwcu br. wchodzi w życie ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która ma szansę być nowym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Organizatorami konferencji była Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.