Relacja z konferencji „Prawo do informacji publicznej”

W dniu 5 grudnia 2014 roku  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja pt.: Prawo do informacji publicznej w świadomości mieszkańców Szczecina, której organizatorem była Fundacja Bezpieczne Wakacje.

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Aktywny Obywatel To Ja!”, w ramach którego przeprowadzone zostało badanie świadomości praw obywatelskich wśród szczecinian. Najważniejszym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badania oraz wymiana poglądów i doświadczeń zaproszonych uczestników i ekspertów. Podczas konferencji wskazywano również kierunki działań zmierzających do podniesienia świadomości w prezentowanym temacie.20141205_114045

Wstępne słowo wygłosiła pani prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk, kierownik Katedry Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Informatyki w Zarządzaniu US, podkreślając duże znaczenie omawianej na konferencji tematyki. Profesor Szewczyk wskazała problem słabo poinformowanego społeczeństwa, w którym prawie połowa dorosłych nie posiada wystarczających umiejętności informatycznych potrzebnych w poszukiwaniu informacji.

Następnym punktem konferencji było omówienie raportu na temat świadomości prawa do informacji publicznej. Pan Maciej Możejewski z Fundacji Bezpieczne Wakacje zapoznał uczestników z wynikami badań sondażowych wśród mieszkańców Szczecina. Przedstawione dane wskazywały zdecydowanie na brak zainteresowania w pozyskiwaniu informacji publicznej oraz bardzo niski poziom świado20141205_114000mości obywatelskiej zarówno wśród osób, które nie składały nigdy wniosków o informację publiczna jak i wśród osób, które zrobiły to w przeciągu ostatnich dwóch lat. Niepokojący niski stan wiedzy obywatelskiej zauważono zwłaszcza wśród najmłodszych obywateli.

W dalszej części uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym na temat stanu obecnego dotyczącego dostępu do informacji publicznej w Polsce. Ekspertami panelu byli: prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk – kierownik Katedry Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Informatyki w Zarządzaniu US, dr Magdalena Mojsiewicz – adiunkt Katedry Statystyki w Instytucie Ekonometrii i Statystyki US oraz Krzysztof Kozakowski – kierownik biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim.

W trakcie dyskusji podkreślano rolę edukacji osób młodych w temacie prawa do informacji publicznej. Dr Magdalena Mojsiewicz przekonywała o konieczności kształcenia w nich postawy zainteresowania aktywnością społeczną i zaangażowania w życie obywatelskie, gdyż młodzi nie czują potrzeby i motywacji do szukania i gromadzenia wiedzy. Pan Krzysztof Kozakowski wskazywał potrzebę szkolenia urzędników administracji, gdyż tylko ich wysoki poziom świadomości obywatelskiej może zapewnić odpowiednia służbę ogółowi. Podniesiono również ważność edukacji cyfrowej i działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu.

Po krótkiej przerwie głos zabrał ponownie pan Maciej Możejewski, który mówił o dobrych praktykach stosowanych na świecie w temacie dostępu do informacji publicznej i jej ponownym użyciu. Podał przykładowe rozwiązania stosowane w innych krajach, takie jak  asystent wnioskodawcy, specjalne pomieszczenia do odczytu informacji czy też powołanie funkcji rzecznika zajmującego się informacją publiczną.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem Krzysztofa Kozakowskiego z Urzędu Marszałkowskiego, Romana Zająca ze Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie oraz Macieja Możejewskiego z fundacji Bezpieczne Wakacje. Tematem dyskusji były kierunki zmian w dostępie
i ponownym użyciu informacji publicznej. Pan Roman Zając podkreślał potrzebę ujawniania i stałej aktualizacji danych publicznych, gdyż tylko aktualne i wiarygodne dane mogą być wykorzystywane przez programistów w systemach informatycznych. Pan Krzysztof Kozakowski postulował udostępnianie informacji bez wniosków, tak by były one upubliczniane od razu, a nie wtedy gdy obywatele po nią wnioskują.

Podsumowując konferencję pan Możejewski podziękował uczestnikom i ekspertom oraz wyraził potrzebę dalszego edukowania społeczeństwa w temacie prawa dostępu do informacji publicznej, zarówno w wymiarze lokalnym, ale i ogólnopolskim.

Patronat nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Absolwentów MBA w Szczecinie oraz Klaster ICT Pomorze Zachodnie.