Zaproszenie na konferencję naukową QUO VADIS POLSKO CYFROWA?

WNEIZ US, PTI, instytutOS i GUS zapraszają na XX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu problemy społeczeństwa informacyjnego.

Miejsce:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. A. Mickiewicza 64, Szczecin

Terminarz konferencji:
– 19.02.2017 – zgłoszenie formy uczestnictwa i tytułu publikacji,
– 19.03.2017 – nadsyłanie artykułu przez osoby zainteresowane publikacją,
– 23.04.2017 – rejestracja i ostateczny termin dokonania płatności,
– 11.05.2017 – konferencja.
Publikacja: artykuł (20 – 25 tys. znaków), publikacja w j. polskim lub angielskim, szablon
edytorski na stronie: wneiz.pl/studiainformatica

Komitet Programowy
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk – Uniwersytet Szczeciński – przewodnicząca
 • dr Tomasz Komorowski – Uniwersytet Szczeciński/Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Krzysztof Kozakowski – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • dr Dominik Rozkrut – Główny Urząd Statystyczny
 • dr inż. Maciej Możejewski – Instytut Otwartego Społeczeństwa, instytutOS.pl
 • Marek Dymek – Urząd Miasta Szczecin
 • prof. zw. dr hab. Adam Nowicki – członek honorowy
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Stefanowicz – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania PAN, Warszawa
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Straszak – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • prof. zw. dr hab. Lech W. Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 • dr hab. Ewa Krok – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marek Mazur – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Zbigniew Stempnakowski – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Grzegorz Wojarnik – Uniwersytet Szczeciński
Organizatorzy:
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych
  i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Instytut Otwartego Społeczeństwa, instytutOS.pl
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Zachodniopomorski
 • TechnoPark Pomerania
 • Urząd Miasta Szczeci
Koszt uczestnictwa:
 • publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji: 740 zł brutto
 • udział osobisty (bez artykułu): 250 zł brutto (cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, dostęp do materiałów konferencyjnych, obiad, przerwy kawowe)
 • udział z artykułem: 740 zł brutto (cena obejmuje udział osobisty oraz publikację artykułu w czasopiśmie „Studia Informatica Pomerania” (7 pkt) – po 2 pozytywnych recenzjach).

W przypadku współautorstwa artykułu, jak również w przypadku opublikowania dwóch artykułów przez jednego autora opłata rośnie o 50%, czyli wynosi 1100zł brutto. Każdy kolejny artykuł tego samego autora to kolejne 50% kwoty bazowej.