OD.API – Standard interfejsu programistycznego aplikacji (API) – projekt

 Publikujemy projekt Standardu interfejsu programistycznego aplikacji dla otwartych danych – OD.API.  To pierwszy z 4 standardów otwartości danych publicznych, jakie zostaną wypracowane w projekcie (kolejne to standardy techniczne, bezpieczeństwa i regulacji prawnych). Standard określa minimalne rekomendowane zalecenia dotyczące interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne. Został stworzony z myślą o administracji[…]

Zaproszenie na konferencję naukową QUO VADIS POLSKO CYFROWA?

WNEIZ US, PTI, instytutOS i GUS zapraszają na XX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu problemy społeczeństwa informacyjnego. Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. A. Mickiewicza 64, Szczecin Terminarz konferencji: – 19.02.2017 – zgłoszenie formy uczestnictwa i tytułu publikacji, – 19.03.2017 – nadsyłanie artykułu przez osoby zainteresowane publikacją, – 23.04.2017 – rejestracja i ostateczny[…]

Zaproszenie – konferencja naukowa nt. efektywności administracji publicznej w Senacie RP

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz instytutOS.pl zapraszają na konferencję „Zarządzenie administracją publiczną” – podczas której zostaną poruszone m.in. najważniejsze zagadnienia związane z ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego. Swoje referaty wygłoszą naukowcy z Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Program konferencji: pobierz[…]

Apel dra Możejewskiego nt. re-use w samorządzie na Konwencie Marszałków RP

Efektywne wykorzystywanie informacji z sektora publicznego może służyć rozwojowi gospodarczemu, społecznemu, ale i samym samorządom. Ponowne wykorzystywanie opracowanych już danych to zwiększenie efektywności na każdym szczeblu. Dziś, raz przekazywana informacja zazwyczaj ginie, a mogłaby służyć przedsiębiorcom, mieszkańcom czy innym podmiotom administracji.      – Połączenie informacji na temat zdawalność matury wraz informacjami o stopniu przestępczości na danym[…]

Wykład dra Możejewskiego o ponownym wykorzystaniu informacji w Polskiej Służbie Celnej

4 października 2016r. w Senacie odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP dotyczące „Funkcjonowania Służby Celnej w Polsce”, którego współorganizatorem był także Instytut Otwartego Społeczeństwa. Seminarium otworzył dr Piotr Benedykt Zientarski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP. Pierwszym wykładem na temat prawnych aspektów funkcjonowania Służby Celnej w Polsce była[…]

InstytutOS na pierwszym rządowym hackatonie przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji

W Warszawie zakończył się w niedzielę (25.09.2016) pierwszy rządowy maraton programistów w Polsce, czyli Hackathon. Dziewięćdziesiąt osób w 17 grupach przez dwa dni tworzyło aplikacje z wykorzystaniem publicznych baz danych. – Celem była weryfikacja użyteczności tych baz, wychwycenie wszystkich ich słabości oraz zbadanie prawidłowości ich udostępniania przez instytucje publiczne i samorządy – powiedziała Anna Streżyńska,[…]

instytutOS współorganizował konferencję naukową w Senacie RP pt. „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”

O wyzwaniach stojących przed administracją w kontekście nowej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego mówił podczas konferencji wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytutem Otwartego Społeczeństwa oraz Centrum Społecznej Demokracji 21 czerwca 2016 r. zorganizowała w Senacie konferencję „Nowy impuls rozwoju –[…]

Zaproszenie – konferencja naukowa „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, wspólnie z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytutem Otwartego Społeczeństwa oraz Centrum Społecznej Demokracji zapraszają na konferencję „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”, która odbędzie się 21 czerwca 2016 roku w Senacie RP.    

Konferencja w Senacie RP “Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”.

 16 maja 2016 roku w Senacie RP odbyła się konferencja naukowa “Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”. Podczas konferencji prelekcje wygłosili m.in. Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli, który ocenił efektywność działania administracji publicznej w Polsce w świetle kontroli NIK. Prelegentem był również Jerzy Stępniem, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, prorektor Uczelni Łazarskiego,[…]